SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 1
09:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 1
09:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดไกล - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 2
10:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 3
15:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 4
17:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 4
17:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กรีฑา  24 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Official
ทีมชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Official
รวม กอล์ฟ  2 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
อุตรดิตถ์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
ปราจีนบุรี  vs  สระบุรี
 รอบแรก
15:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - คะแนนรวม (ประเภททีม) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   7 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:20
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 18
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 385
สุโขทัย  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
08:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 386
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 387
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
08:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 388
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
08:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 389
นครศรีธรรมราช  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
08:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 390
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
08:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 391
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
08:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 392
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
08:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 380
ระยอง  vs  พิจิตร
 รอบชิงที่ 3
08:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 381
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
08:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 393
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 394
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 382
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบ RE
08:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 383
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
08:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 384
ระยอง  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
08:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 395
สุโขทัย  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
08:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 396
ลำพูน  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
08:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 397
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
08:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 398
ชลบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
08:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 399
สุโขทัย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
08:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 400
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
08:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 406
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
 รอบ RE
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 402
กาญจนบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 410
ปัตตานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 403
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 404
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 405
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 407
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 408
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 412
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 413
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คาราเต้โด  31 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 17
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 18
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 21
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 22
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 23
กำแพงเพชร  vs  กำแพงเพชร 2
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  7 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
บุรีรัมย์  vs  สุราษฎร์ธานี
 Payoff
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย X  M16
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ระยอง  vs  ชัยนาท
 Payoff
10:40
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย Y  M17
เชียงใหม่  vs  น่าน
 รอบสอง
11:10
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  ตราด
 Payoff
12:50
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
น่าน  vs  ขอนแก่น
 Payoff
15:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 45
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 46
นครปฐม  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 47
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 48
อุบลราชธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 49
นครปฐม  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 50
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 51
ลำปาง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 52
ราชบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 20
นครพนม  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 23
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:20
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 20
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
ชัยนาท  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 12
อำนาจเจริญ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   คู่ที่ 14
อำนาจเจริญ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
ชัยนาท  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 19
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 21
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทนนิส  22 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
กำแพงเพชร  vs  นครนายก
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
สมุทรปราการ  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เนตบอล   5 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A
กาญจนบุรี  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
08:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย B
มหาสารคาม 3  vs  ระยอง
 รอบคัดเลือก
08:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม 
มหาสารคาม 3  vs  พิษณุโลก 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บริดจ์  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 31
ระยอง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 32
ยะลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
10:40
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
12.50
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 34
ปทุมธานี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14.25
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 35
เชียงราย  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
16.20
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 36
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
17.35
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 55
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
17:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 50
ระยอง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
17:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 56
นครศรีธรรมราช  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
17:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 51
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
17:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 57
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบแรก
18:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 59
แพร่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 54
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
18:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บาสเกตบอล  15 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง 
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แบดมินตัน  4 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ยะลา  vs  เพชรบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  นราธิวาส
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ตาก  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กาฬสินธุ์  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  นราธิวาส
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
ชัยภูมิ  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
เพชรบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
ยะลา  vs  สุโขทัย
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
มุกดาหาร  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
สมุทรสาคร  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
สงขลา  vs  นราธิวาส
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
สมุทรสาคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
พระนครศรีอยุธยา  vs  เพชรบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
นราธิวาส  vs  จันทบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  ตาก
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
เชียงราย  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
สงขลา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
ยะลา  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
นราธิวาส  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
นครสวรรค์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
ชลบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
ชุมพร  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม ปันจักสีลัต  35 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ฉะเชิงเทรา  vs  หนองคาย
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  ชุมพร
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
พระนครศรีอยุธยา  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
พัทลุง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
ร้อยเอ็ด  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
ตราด  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 13
กาญจนบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 14
พัทลุง  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
ชัยภูมิ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 16
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 17
นนทบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
พิษณุโลก  vs  ระยอง
 รอบแรก
10.15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
นครปฐม  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
หนองคาย  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 25
จันทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 26
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 27
มุกดาหาร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 28
ร้อยเอ็ด  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 29
เพชรบุรี  vs  ตราด
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 31
กาญจนบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 32
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 33
ชัยนาท  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 34
พิจิตร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 35
ฉะเชิงเทรา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:15
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
สุพรรณบุรี  vs  หนองคาย
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 38
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 39
ฉะเชิงเทรา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 40
พิษณุโลก  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 41
ชุมพร  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 43
จันทบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 44
สงขลา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 45
พระนครศรีอยุธยา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 46
ร้อยเอ็ด  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 47
เพชรบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 49
กาญจนบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 50
ตรัง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 51
พัทลุง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 52
พิจิตร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 53
ฉะเชิงเทรา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 55
สุพรรณบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 56
นครปฐม  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 57
หนองคาย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 58
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 60
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 61
จันทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 62
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 63
มุกดาหาร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 64
ร้อยเอ็ด  vs  ตราด
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 66
อุตรดิตถ์  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 67
กาญจนบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 68
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 69
ชัยนาท  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 70
พิจิตร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 72
สุรินทร์  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14:45
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 73
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 74
นครปฐม  vs  หนองคาย
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 75
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 77
ชุมพร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 78
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 79
จันทบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 80
สงขลา  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 81
พระนครศรีอยุธยา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 83
เพชรบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 84
ตราด  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 85
กาญจนบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 86
ตรัง  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 87
พัทลุง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 89
ฉะเชิงเทรา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 90
นนทบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เปตอง  75 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบ 16 คน
13:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
น่าน  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบ 16 คน
13:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลพบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 16 คน
13:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบ 16 คน
13:15
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุบลราชธานี 2  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 16 คน
13:15
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  แพร่
 รอบ 16 คน
13:15
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
บุรีรัมย์ 2  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
13:30
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  สมุทรปราการ
 รอบ 16 คน
13:30
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
น่าน 2  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบ 16 คน
13:30
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  อุตรดิตถ์
 รอบ 16 คน
13:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
แพร่  vs  ภูเก็ต 2
 รอบ 16 คน
13:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 2  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 16 คน
13:50
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี 2  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 ทีม
14:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
อุบลราชธานี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 8 ทีม
14:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบ 8 ทีม
14:15
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:15
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต 2
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบ 8 ทีม
14:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ภูเก็ต 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
ชลบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
ปัตตานี  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ฟันดาบ  26 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 21
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 2
อ่างทอง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 3
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 4
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 4
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
Official
ทีมชาย   สาย 3
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
Official
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครพนม
 รอบสอง
13.00
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13.09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
13.22
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
สกลนคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13.34
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
13.45
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
13.56
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
14.09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
นครพนม  vs  ลำปาง
 รอบสอง
14.19
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
14.25
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบสอง
14.34
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
สตูล  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
14.47
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
หนองบัวลำภู  vs  นครพนม
 รอบสอง
14.59
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
สกลนคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
15.09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
ตาก  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
15.21
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  พังงา
 รอบสอง
15.24
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
อุทัยธานี  vs  ตรัง
 รอบสอง
15.29
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  พังงา
 รอบสอง
15.40
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
15.51
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ตรัง  vs  เชียงราย
 รอบสอง
16.02
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
ชัยนาท  vs  สกลนคร
 รอบสอง
16.11
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
16.14
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสาม
16.40
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
16.58
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบสาม
16:25
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
พิษณุโลก  vs  สระบุรี
 รอบสาม
16:44
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
ปราจีนบุรี  vs  ยะลา
 รอบสอง
17.23
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบสาม
17.50
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
17:09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
บุรีรัมย์  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
17:36
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
พิษณุโลก  vs  บุรีรัมย์
 รอบสาม
18.15
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบสอง
18.29
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองบัวลำภู
 รอบสอง
18.49
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  เลย
 รอบสาม
18:02
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
สุโขทัย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
18:27
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
ชลบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
18:40
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
สุราษฎร์ธานี  vs  ระยอง
 รอบสอง
18:57
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 37
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
19.03
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  37 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 199
น่าน  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 200
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 201
พิษณุโลก  vs  นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 202
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 203
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 204
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 205
สระแก้ว  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 206
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 207
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 227
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 228
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 229
พิษณุโลก  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 230
นนทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 231
ยโสธร  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย B  คู่ที่ 232
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย B  คู่ที่ 233
ยโสธร  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.   สาย B  คู่ที่ 234
เพชรบูรณ์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย B  คู่ที่ 235
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 208
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 209
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 210
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 211
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 212
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 213
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 214
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 215
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย A  คู่ที่ 216
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย A  คู่ที่ 217
น่าน  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 236
น่าน  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 237
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 238
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 239
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official