SAT GRS
ผลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา กีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ Logo & Mascot ชื่อเกมส์การแข่งขัน
34   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
"น่านเกมส์"
"มิตรภาพ สามัคคี ที่เมืองงาช้างดำ" ระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2561
www.nangame34.sat.or.th
33   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33
"ชุมพร – ระนองเกมส์"
" รักษ์โลก สร้างมิตรภาพ และไมตรีจิตเหนือชัยชนะ" ระหว่างวันที่ 16 -26 ธันวาคม 2560
www.chumphon-ranonggames.sat.or.th
32      การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32
"สุพรรณบุรีเกมส์"
" กีฬาพัฒนาเยาวชนชาติไทย " ระหว่างวันที่ 9 -19 มีนาคม 2559
www.suphanburigames32.sat.or.th
31      การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31
"จันทบูรเกมส์ "
" ผูกมิตรไมตรี มีใจนักกีฬา" ระหว่างวันที่ 16 -27 มีนาคม 2558
www.chanthaboongames.sat.or.th
Sponcer