SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทนนิส  5 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 30
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 31
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 32
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 พบกันหมด
10:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 34
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 พบกันหมด
10:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 พบกันหมด
10:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 36
สุราษฎร์ธานี  vs  นครปฐม
 พบกันหมด
10:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 39
เพชรบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 40
พิจิตร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 พบกันหมด
13:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 42
ขอนแก่น  vs  ราชบุรี
 พบกันหมด
13:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
 พบกันหมด
13:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 44
พิจิตร  vs  นครปฐม
 พบกันหมด
13:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 46
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 48
เพชรบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 พบกันหมด
16:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 50
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
16:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 พบกันหมด
16:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 52
ยโสธร  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
16:30
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  24 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
อ่างทอง  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13.00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.30
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16.25
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
18.00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 2
อุทัยธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1
ลำปาง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 2
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 2
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย 1
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
พะเยา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
17:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แฮนด์บอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer