SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
09:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
15:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 7
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 7
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กรีฑา  33 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
13:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
13:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 13
ปัตตานี  vs  น่าน
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:20
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 265
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 266
เชียงราย  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 267
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 268
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 269
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 270
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 271
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 272
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 273
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 274
นนทบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 275
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 276
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 277
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 278
นครสวรรค์  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 279
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 280
ลำพูน  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 281
ระยอง  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 282
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 283
นครศรีธรรมราช  vs  นครพนม
 รอบสอง
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 284
ฉะเชิงเทรา  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 285
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 286
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 287
ปัตตานี  vs  ระยอง
 รอบสาม
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 288
บึงกาฬ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 289
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 290
สุโขทัย  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 291
ร้อยเอ็ด  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 292
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 293
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 294
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 295
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 296
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 297
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 298
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบสาม
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 299
นครสวรรค์  vs  พิจิตร
 รอบสาม
10:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 300
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 301
เชียงราย  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 302
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 303
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 304
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 305
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 306
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 307
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 308
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 309
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 310
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 311
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 312
สุโขทัย  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 313
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 314
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 315
ปัตตานี  vs  หนองคาย
 รอบแรก
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 316
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 317
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบสอง
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 318
ปัตตานี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 319
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบสอง
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 320
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 321
ปัตตานี  vs  เชียงราย
 รอบสาม
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 322
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 323
ฉะเชิงเทรา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 324
ลพบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 325
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 326
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 327
ขอนแก่น  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 328
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 329
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 330
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 331
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 332
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 333
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
12:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 334
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
12:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 335
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 336
อุบลราชธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบ RE
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 337
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
12:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 338
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบชิงที่ 3
12:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 339
สุโขทัย  vs  นครพนม
 รอบ RE
12:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 340
บึงกาฬ  vs  กาญจนบุรี
 รอบ RE
12:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 341
สุโขทัย  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
12:45
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 342
กาญจนบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
12:45
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 343
บึงกาฬ  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
12:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 344
ฉะเชิงเทรา  vs  กาญจนบุรี
 รอบ RE
12:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 345
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
12:55
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 346
กาญจนบุรี  vs  พิจิตร
 รอบชิงที่ 3
12:55
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 347
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบ RE
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 348
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:05
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 349
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
13:05
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 350
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ RE
13:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 351
หนองคาย  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
13:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 352
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
13:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 353
หนองคาย  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 354
เชียงราย  vs  ปัตตานี
 รอบ RE
13:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 355
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบ RE
13:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 356
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
13:25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 357
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 358
เพชรบูรณ์  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 359
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 360
พิจิตร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 361
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 362
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 363
ภูเก็ต  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 364
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
13:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 365
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
13:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 377
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 378
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 379
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 374
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 375
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 376
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 366
พิจิตร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
16:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 367
อุตรดิตถ์  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 368
ลพบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
16:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 369
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 370
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
16:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 371
ปัตตานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 372
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
16:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 373
นครศรีธรรมราช  vs  ปัตตานี
 รอบสาม
16:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คาราเต้โด  115 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:43
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 พบกันหมด
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 พบกันหมด
09:20
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย G  คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  ภูเก็ต
 พบกันหมด
09:30
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย E  คู่ที่ 6
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
09:45
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย F  คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 พบกันหมด
09:45
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย H  คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
10:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 คน
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
11:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 11
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 คน
11:15
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 16 คน
11:15
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 13
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 คน
11:25
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 14
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
11:25
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
11:35
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
12:06
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  16 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  M13
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
น่าน  vs  ตราด
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  M14
ชัยภูมิ  vs  น่าน
 รอบแรก
10:40
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:10
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  M15
ระยอง  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
12:50
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 12
จันทบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:20
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 41
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 42
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   คู่ที่ 43
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
ตาก  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 18
อุทัยธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 13
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 14
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
11:20
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 16
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
น่าน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทนนิส  13 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 173
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 174
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 175
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 176
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  9 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
สุราษฎร์ธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เนตบอล   5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:20
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 27
อ่างทอง  vs  นครปฐม
 รอบสอง
12.00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
13:55
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
15.40
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
17.30
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
17:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 44
แพร่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
17:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 39
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
17:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 45
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
17:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 40
ระยอง  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
18:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 46
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
18:00
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 47
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:20
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 42
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
18:40
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บาสเกตบอล  15 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย D
สระบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  ตรัง
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C
เชียงใหม่  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย D
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แบดมินตัน  6 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปันจักลีลา บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา ทีมชาย   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กาฬสินธุ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบคัดเลือก
13:50
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  นราธิวาส
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  ตาก
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
สุโขทัย  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นราธิวาส  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ยะลา  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  สมุทรสาคร
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
เชียงราย  vs  นราธิวาส
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ยะลา  vs  ตาก
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
สุโขทัย  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
16:30
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม ปันจักสีลัต  30 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
เลย  vs  กำแพงเพชร 2
 รอบที่ 1
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
อุทัยธานี  vs  เลย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุทัยธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง 
กาญจนบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบที่ 1
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย 
อุดรธานี  vs  เลย
 รอบแรก ครั้งที่ 2
11:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง 
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก ครั้งที่ 2
11:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สิงห์บุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3
น่าน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 4
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 1
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 2
บุรีรัมย์  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
15.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย 2
ปัตตานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
Official
ทีมชาย   สาย 1
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13.47
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบสอง
13:00
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
บุรีรัมย์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
13:11
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:13
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
13:26
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
13:33
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
แพร่  vs  กระบี่
 รอบสอง
13:54
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
สุราษฎร์ธานี  vs  ระยอง
 รอบสอง
14.09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
14.28
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
14.50
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
น่าน  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:00
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
14:18
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
อำนาจเจริญ  vs  สระบุรี
 รอบสอง
14:37
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
15.03
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15.09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
หนองคาย  vs  หนองบัวลำภู
 รอบสอง
15.27
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
พิษณุโลก  vs  ยะลา
 รอบสอง
15.40
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
ปทุมธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
15.51
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
15:07
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
ตรัง  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
15:22
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.12
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
สมุทรปราการ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16.32
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
สิงห์บุรี  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
16.49
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
บุรีรัมย์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16:06
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:17
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:37
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
แม่ฮ่องสอน  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
16:53
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 28
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 รอบสอง
17.02
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
อุทัยธานี  vs  สงขลา
 รอบสอง
17.23
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
17.37
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
ระนอง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
17.51
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
17:13
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
ลำปาง  vs  เลย
 รอบสอง
17:28
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 33
กำแพงเพชร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
17:48
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 36
บึงกาฬ  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
18.10
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
ราชบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
18:05
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  36 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย A  คู่ที่ 143
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
09:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 138
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 139
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 140
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 141
กรุงเทพมหานคร  vs  สระแก้ว
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 142
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย B  คู่ที่ 161
สระแก้ว  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย B  คู่ที่ 162
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย B  คู่ที่ 163
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 164
ตรัง  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 165
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย B  คู่ที่ 166
แพร่  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 167
สุพรรณบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 168
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย B  คู่ที่ 169
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย B  คู่ที่ 170
พัทลุง  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย B  คู่ที่ 171
น่าน  vs  ยโสธร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย B  คู่ที่ 173
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 173
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 174
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย B  คู่ที่ 175
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย B  คู่ที่ 176
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย B  คู่ที่ 177
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย B  คู่ที่ 178
แพร่  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย B  คู่ที่ 179
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย B  คู่ที่ 180
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย B  คู่ที่ 181
ยโสธร  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย B  คู่ที่ 183
แพร่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 144
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 145
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 146
ร้อยเอ็ด  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 147
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 148
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 149
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 150
ปทุมธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 151
อุตรดิตถ์  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย A  คู่ที่ 152
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย A  คู่ที่ 153
ยโสธร  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   สาย A  คู่ที่ 154
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 155
ร้อยเอ็ด  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   สาย A  คู่ที่ 156
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 157
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   สาย A  คู่ที่ 158
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 159
สระแก้ว  vs  สงขลา
 รอบ RE
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   สาย A  คู่ที่ 160
ร้อยเอ็ด  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย A  คู่ที่ 184
กระบี่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.   สาย B  คู่ที่ 194
แพร่  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official