SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กุลพัทธ์    
นามสกุล
คงอ่อน
เพศ
ชาย
สังกัด
กระบี่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยสากลสมัครเล่น
  ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 
     
Sponcer