SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชนากานต์    
นามสกุล
พุ่มเจริญ
เพศ
หญิง
สังกัด
ลำพูน
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 คาราเต้โด
  ท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 คาราเต้โด
  ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 คาราเต้โด
  น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 
     
Sponcer