SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย 
รอบสอง   คู่ที่ 87
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
กรุงเทพมหานคร
21
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
21
-
-
-
-
-
21
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
3
จิรายุ  เดโชอนันต์
2
สุรเกียรติ  สัจสุวรรณ์
4
นนทกร  พัฒนวิบูลย์วงศ์
1
อรรณพ  พูนพัฒนสุข
11
เชียงราย
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
11
-
-
-
-
-
11
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
16
เปี่ยมบุณย์  พิพัฒนบัญชา
1
ภาณุวิชญ์  เลิศสกุณี
41
ณัฎฐ์  ชวนคิด
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer