SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบคัดเลือก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:40 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
ความเร็วลม
-0.5m/s
 
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
23.97 วินาที จินตหรา เสียงดี พังงา มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
5
2230
แพรทอง  วรรณโคตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:00:25.93
1
7
2187
ปนัดดา  สิงห์แสง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:00:26.07
2
4
2347
ภาวิณี  ศรีเหรา
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:00:26.08
3
3
2036
ศุภจิรกาณฑ์  สระแก้ว
ชลบุรี
ชลบุรี
00:00:26.99
4
2
2006
ณัฐณิชา  เรือนเพ็ชร์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:27.30
5
6
2002
เบนนี่  โนนทะนำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:00:28.17
6
8
2290
พิสชา  ชำนาญธุระกิจ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:00:28.20
7
1
2168
ภาวิณี  พุดบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:00:28.27
8
 
 


 
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
 
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer