SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
อุทัยธานี
อุทัยธานี
2
red
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer