SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
Blue
ชุมพร
ชุมพร
2
Red
ภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
Sponcer