SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบ RE  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
บึงกาฬ
บึงกาฬ
2
BLUE
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer