SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงที่ 3   
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:35 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ปทุมธานี
ปทุมธานี
2
BLUE
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer