SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:40 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ระยอง
ระยอง
2
BLUE
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer