SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
คู่หญิง รอบแรก  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
พะเยา
พะเยา
2
ลำปาง
ลำปาง
 
 
 
 
 
 
Sponcer