SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รุ่งโรจน์    
นามสกุล
โสมแก้ว
เพศ
ชาย
สังกัด
ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยสากลสมัครเล่น
  พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 
     
Sponcer