รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
ขอนแก่น
 
 
Remark :
blue
ทินภัทร  ปรินแคน
ขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
1
-
-
-
 
Remark :
white
ชลบุรี
 
 
Remark :
white
พงศธร  เส็งหพันธุ์
ชลบุรี