SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
มิลดา    
นามสกุล
รักษาพันธ์
เพศ
หญิง
สังกัด
บึงกาฬ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยสากลสมัครเล่น
  มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 
     
Sponcer