SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
มงคลชัย    
นามสกุล
นาคชุ่ม
เพศ
ชาย
สังกัด
สิงห์บุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยสากลสมัครเล่น
  ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 
     
Sponcer