SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย 
รอบสอง   คู่ที่ 71
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:20 น
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
นครราชสีมา
19
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
19
-
-
-
-
-
19
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
10
ณัฐนันท์  จำเริญจิตร
4
รัชกิตติ์  วงษ์ดี
6
นพัฒน์  สารวงษ์
9
โชคทวี  แสงสี
14
ราชบุรี
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
14
-
-
-
-
-
14
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
1
สุรพศ  เกิดเครือ
2
ธนวัฒน์  นราแก้ว
3
เทอดพงษ์  ศรีสอาด
4
ณัฐติภูมิ  แสงเป่า
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer