SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 58
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
กรุงเทพมหานคร
21
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
21
-
-
-
-
-
21
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
กัญญาณัฐ  สัญชาตวิรุฬห์
17
พิชชญา  สอนเต็ม
11
ธิดารัตน์  เกียบสันเทียะ
10
จารุวรรณ  เสมามิ่ง
3
ชุมพร
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
3
-
-
-
-
-
3
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
8
ฐิตาภา  วิรุฬหเกียรติ
5
ญาณิศา  ศรีพัฒน์
10
พรรณปพร  ติระนาถวิทยากุล
7
กชกร  สร้อยสุวรรณ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer