SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 35
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:20 น
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
กรุงเทพมหานคร
13
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
13
-
-
-
-
-
13
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
กัญญาณัฐ  สัญชาตวิรุฬห์
17
พิชชญา  สอนเต็ม
11
ธิดารัตน์  เกียบสันเทียะ
10
จารุวรรณ  เสมามิ่ง
5
แพร่
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
5
-
-
-
-
-
5
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
4
ปรียพรรณ  คำแปงใจ
11
จิรภิญญา  เขียนโพธิ์
7
กุลธิดา  กินร
12
พิชญา  สิงห์ทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer