SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 32
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:20 น
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
ราชบุรี
11
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
11
-
-
-
-
-
11
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
8
ชญาดา  สอสะอาด
9
โสภิดา  จำเนียรพล
11
ชัญญานุช  ใจเฟื่อย
15
รุ้งกาญจน์  มาลา
20
อุดรธานี
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
20
-
-
-
-
-
20
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
11
โชติกา  พุฒพันธ์
9
ปพิชญา  วุมิกาญจน์
12
ชนิญชิดา  พวงกันยา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer