SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 18
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น
สนาม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
กรุงเทพมหานคร
20
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
20
-
-
-
-
-
20
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
3
จิรายุ  เดโชอนันต์
2
สุรเกียรติ  สัจสุวรรณ์
4
นนทกร  พัฒนวิบูลย์วงศ์
1
อรรณพ  พูนพัฒนสุข
9
อุดรธานี
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
9
-
-
-
-
-
9
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
4
ภูมิรพี  ประเสริฐศรี
5
ภูมิ  ประเสริฐศรี
10
ธนกร  ผ่านสำแดง
11
สุเมธ  แซ่ฉี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer