SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 19
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
ราชบุรี
45
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
10
14
8
13
-
-
45
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
4
3
2
-
-
13
 
Remark :
9
ขนิษฐดา  เทพทัศน์
6
นพรดา  สุวรรณมีระ
13
พิจิตรา  มีมงคล
15
รวิวรรณ  จันทร์ตรี
7
อาทิตยา  บางเกิดเกตุ
14
ศุภณัฐ  ซังพุก
4
ธิดารัตน์  สาวสุดชาติ
10
กานต์พิชชา  ทำดี
11
พรธีรา  ชิงภักดี
12
อรณิชา  สร้อยน้ำ
5
ณัฐิกา  รัศมี
8
วรลักษณ์  ทรัพย์จรัสแสง
52
อุดรธานี
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
10
8
12
22
-
-
52
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
3
3
5
-
-
15
 
Remark :
12
ศิริดี  ลาทอน
9
สุชัญญา  หล้าคอม
13
นิภาพร  ฤกษ์ดี
14
พิมพ์ลภัส  วังคะฮาด
5
รุธิรา  แก้วอาษา
6
ณัฐกานต์  ผาสุข
4
ทอฝัน  เลี่ยมไธสง
11
ณิชากร  สุ่มมาตร
7
ธราธิป  บุญช่วย
15
จุฑามาศ  แจ่มจันทร์
10
ศิริลักษณ์  แสนสวาท
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer