รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
11
ฐานิต  ทับทิมเทศ
ชลบุรี
ชลบุรี
8.37
Gold
1
12
จิดาภา  แย้มงามเหลือ
จันทบุรี
จันทบุรี
8.31
Silver
2
9
นันทิยา  คำมา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.86
Bronze
3
8
สุวัจนี  เปรียบยิ่ง
สุรินทร์
สุรินทร์
7.35
4
6
ประภาวดี  ไชยมงคล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7.3
5
3
สโรชา  มะกรูดอินทร์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7.02
6
10
ฐณกาญจน์ศิริ  แสนหาญชัย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6.96
7
1
ลักษิกา  นิยมไทย
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
6.96
8
5
อารียา  อิทรพรหม
นครพนม
นครพนม
6.85
9
4
นิธิวดี  ศรีกิ้ม
ชุมพร
ชุมพร
6.42
10
7
จิราพัชร  วงศ์สว่างกิจ
นครพนม
นครพนม
6.33
11
2
พัทธนันท์  วันเทียน
ตาก
ตาก
บาดเจ็บ
12
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
DNS - Did not Start
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF -
ถอนตัว - ถอนตัว
ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า - ไม่ประกาศคะแนนเนื่องจากแข่งไม่ครบกระบวนท่า
บาดเจ็บ -