รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ Payoff ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:10 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
จันทบุรี
12
   
 
 
 
Remark :
68
จุฑามาศ  เอี่ยมนูน
จันทบุรี  
18
ทิพวรรณ  พิบูลย์
จันทบุรี  
31
ชนากานต์  ปิยะมาตร
จันทบุรี  
38
พรรณภิณี  อารีรักษ์
จันทบุรี  
32
ชารีรัตน์  ชัยชะนะ
จันทบุรี  
55
ปริฉัตร  ศรีสุวรรณ
จันทบุรี  
33
ณัฐริกา  แซ่อึ้ง
จันทบุรี  
37
ปภัสสร  ศรนุรักษ์
จันทบุรี  
25
ชลิตา  นันทกิจไพศาล
จันทบุรี  
23
อลิชา  พุมพาน
จันทบุรี  
34
วาสนา  ทองนิล
จันทบุรี  
22
เยาวลักษณ์  สังสูงเนิน
จันทบุรี  
24
จินดาพร  พารี
จันทบุรี  
13
รสสุคนธ์  แพแสง
จันทบุรี  
14
วารี  วรประสพ
จันทบุรี  
   
5
ระยอง
   
 
 
 
Remark :
35
อัศวินี  อ่อนละออ
ระยอง  
33
วรินทร์พรรณ  อยู่ยืนยง
ระยอง  
38
พิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์
ระยอง  
69
ฐิติพร  เลิศเจริญวรกุล
ระยอง  
24
ลักษวดี  จิระสุขทวีศักดิ์
ระยอง  
55
มัญชุพรณ์  วรเชษอมร
ระยอง  
32
ภัทรสุดา  สุทธิฮึก
ระยอง  
31
ทิพรดา  แผลงภักดี
ระยอง  
72
จิรารัตน์  เอ็นดู
ระยอง  
21
สรัลรดา  พันธุ์แตง
ระยอง  
96
ธนพร  ทิพย์ดี
ระยอง  
2
พทรกร  คงนวล
ระยอง  
66
ภัทราพร  แพงแก้ว
ระยอง  
29
สิรภัทร  กาษรสุวรรณ
ระยอง  
88
ณรีย์ธร  บุญธรรม
ระยอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม