รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ Payoff ฮีท คู่ที่ 20
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ขอนแก่น
3
   
 
 
 
Remark :
3
พลอยลดา  สุขสวาง
ขอนแก่น  
13
เมธาวี  โคตรพงษ์สาร
ขอนแก่น  
11
จิรัชญา  แสงดี
ขอนแก่น  
5
สุพัตรา  ไทยน้อย
ขอนแก่น  
15
ศุภาพิชญ์  ทองปัน
ขอนแก่น  
1
นริศรา  สุขสวาง
ขอนแก่น  
6
กิตยาภรณ์  อรัญนารถ
ขอนแก่น  
12
ต้นน้ำ  ไทยน้อย
ขอนแก่น  
17
ภิรญา  วรเวชปรีชา
ขอนแก่น  
14
กนกกาญจน์  วิชาเงิน
ขอนแก่น  
18
ลภัสรดา  ไชยภัทรนันท์
ขอนแก่น  
8
พลอยชมพู  หัวเมืองแก้ว
ขอนแก่น  
9
พิมพ์มาศ  ภู่แส
ขอนแก่น  
10
ณัฐชานงค์  มีลุน
ขอนแก่น  
   
10
ระยอง
   
 
 
 
Remark :
35
อัศวินี  อ่อนละออ
ระยอง  
33
วรินทร์พรรณ  อยู่ยืนยง
ระยอง  
38
พิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์
ระยอง  
69
ฐิติพร  เลิศเจริญวรกุล
ระยอง  
24
ลักษวดี  จิระสุขทวีศักดิ์
ระยอง  
55
มัญชุพรณ์  วรเชษอมร
ระยอง  
32
ภัทรสุดา  สุทธิฮึก
ระยอง  
31
ทิพรดา  แผลงภักดี
ระยอง  
21
สรัลรดา  พันธุ์แตง
ระยอง  
96
ธนพร  ทิพย์ดี
ระยอง  
2
พทรกร  คงนวล
ระยอง  
66
ภัทราพร  แพงแก้ว
ระยอง  
29
สิรภัทร  กาษรสุวรรณ
ระยอง  
88
ณรีย์ธร  บุญธรรม
ระยอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม