รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ Payoff ฮีท คู่ที่ 18
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
14
   
 
 
 
Remark :
11
กนกนิภา  แซ่เฮ้ง
กรุงเทพมหานคร  
0
พวงผกา  อักษรสว่าง
กรุงเทพมหานคร  
4
ปวรา  เมฆลอย
กรุงเทพมหานคร  
25
กิตติยา  หิรัญรักษ์วัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
17
อชิรญา  ปัญญาสี
กรุงเทพมหานคร  
9
ณัฎฐณิชา  มานมัด
กรุงเทพมหานคร  
10
ฐิดาพร  รัตนสกล
กรุงเทพมหานคร  
19
กัญญ์  ปัญญางาม
กรุงเทพมหานคร  
7
อารียา  อินทรสุนทร
กรุงเทพมหานคร  
12
พิชญา  กำมะหยี่
กรุงเทพมหานคร  
15
กุลวรางค์  ดำไทร
กรุงเทพมหานคร  
13
สุรดา  สุขสมปราถนา
กรุงเทพมหานคร  
8
ณภัทร  เจริญสุข
กรุงเทพมหานคร  
14
พัชรพร  สันติวรรักษ์
กรุงเทพมหานคร  
22
พิมพิศา  ด้วงแดง
กรุงเทพมหานคร  
   
0
จันทบุรี
   
 
 
 
Remark :
68
จุฑามาศ  เอี่ยมนูน
จันทบุรี  
18
ทิพวรรณ  พิบูลย์
จันทบุรี  
31
ชนากานต์  ปิยะมาตร
จันทบุรี  
38
พรรณภิณี  อารีรักษ์
จันทบุรี  
32
ชารีรัตน์  ชัยชะนะ
จันทบุรี  
55
ปริฉัตร  ศรีสุวรรณ
จันทบุรี  
33
ณัฐริกา  แซ่อึ้ง
จันทบุรี  
37
ปภัสสร  ศรนุรักษ์
จันทบุรี  
25
ชลิตา  นันทกิจไพศาล
จันทบุรี  
23
อลิชา  พุมพาน
จันทบุรี  
34
วาสนา  ทองนิล
จันทบุรี  
22
เยาวลักษณ์  สังสูงเนิน
จันทบุรี  
24
จินดาพร  พารี
จันทบุรี  
13
รสสุคนธ์  แพแสง
จันทบุรี  
14
วารี  วรประสพ
จันทบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม