รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ Page system ฮีท M22
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ชัยภูมิ
10
   
 
 
 
Remark :
5
อดิเทพ  ชนะบุญ
ชัยภูมิ  
9
นรเศรษฐ์  ผดุงสินประเสริฐ
ชัยภูมิ  
12
พันธ์เทพ  อิ่มสวาสดิ์
ชัยภูมิ  
3
ทัตพงศ์  มานอก
ชัยภูมิ  
1
วิทวัส  ลุนอุดม
ชัยภูมิ  
8
ราชภูมิ  พาป้อ
ชัยภูมิ  
10
ชินภาคย์  หาญสกุล
ชัยภูมิ  
4
มงคลชัย  ผลหมู่
ชัยภูมิ  
7
ยศพัทธ์  ดวงแก้ว
ชัยภูมิ  
15
จักรพงษ์  ก่อสร้าง
ชัยภูมิ  
11
นราวิชญ์  ผดุงสินประเสริฐ
ชัยภูมิ  
13
นัฐพงศ์  ขอนบกลาง
ชัยภูมิ  
   
0
เชียงใหม่
   
 
 
 
Remark :
15
วีรนนท์  ศรีนามบุรี
เชียงใหม่  
4
สืบศักดิ์  สมสวย
เชียงใหม่  
6
อากรณ์  ผลอินทร์
เชียงใหม่  
3
ชานน  โสภารักษ์
เชียงใหม่  
8
ยศพัทธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
2
คงพันธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
21
ศุภชัย  สุขจันทร์
เชียงใหม่  
14
ปกรณ์  ฉายแก้ว
เชียงใหม่  
16
วรชิต  แซ่วะ
เชียงใหม่  
17
ธนกร  เขื่อนเมือง
เชียงใหม่  
10
พนธกร  พรหมวงค์
เชียงใหม่  
11
เกียรติศักดิ์  ชูทองรัตน์
เชียงใหม่  
9
ณัฐดนัย  ปิงธิ
เชียงใหม่  
7
รัชชานนท์  เครือพรมมินทร์
เชียงใหม่  
5
ณัฐพนธ์  แจ้งสวะ
เชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม