รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย สาย Y รอบ รอบสอง ฮีท M17
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:10 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงใหม่
7
   
 
 
 
Remark :
15
วีรนนท์  ศรีนามบุรี
เชียงใหม่  
4
สืบศักดิ์  สมสวย
เชียงใหม่  
6
อากรณ์  ผลอินทร์
เชียงใหม่  
3
ชานน  โสภารักษ์
เชียงใหม่  
8
ยศพัทธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
2
คงพันธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
21
ศุภชัย  สุขจันทร์
เชียงใหม่  
14
ปกรณ์  ฉายแก้ว
เชียงใหม่  
16
วรชิต  แซ่วะ
เชียงใหม่  
17
ธนกร  เขื่อนเมือง
เชียงใหม่  
10
พนธกร  พรหมวงค์
เชียงใหม่  
11
เกียรติศักดิ์  ชูทองรัตน์
เชียงใหม่  
9
ณัฐดนัย  ปิงธิ
เชียงใหม่  
7
รัชชานนท์  เครือพรมมินทร์
เชียงใหม่  
5
ณัฐพนธ์  แจ้งสวะ
เชียงใหม่  
   
0
น่าน
   
 
 
 
Remark :
10
ชินวัตร  แซ่โซ้ง
น่าน  
4
นพกิจ  ศิลาธนวัฒน์
น่าน  
19
มงคลชัย  แสงทองสกุล
น่าน  
8
ศราวุธ  แซ่ท้าว
น่าน  
12
เอกวัฒน์  พัธนะชาญชัยกุล
น่าน  
7
ณัฐพล  แซ่เฮ้อ
น่าน  
6
สุธิกานต์  อินปา
น่าน  
3
อภิเชษย์  สุทธหลวง
น่าน  
15
ศราวุฒิ  เปาป่า
น่าน  
14
สากล  กุณนา
น่าน  
11
ยงยุทธ  แซ่โซ้ง
น่าน  
13
รัฐนันท์  แซ่ท้าว
น่าน  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม