รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท M10
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
15
   
 
 
 
Remark :
2
พฤกษ์  พฤษปัญจะ
กรุงเทพมหานคร  
19
อธิป  สุทธิสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร  
4
คิรากร  ว่องวันดี
กรุงเทพมหานคร  
21
ฉัตรกานต์  ทองสุพรรณ
กรุงเทพมหานคร  
14
ธีธัช  ทองคำดี
กรุงเทพมหานคร  
20
วรพล  โชติสุต
กรุงเทพมหานคร  
12
อัครพล  วรรณพัฒน์
กรุงเทพมหานคร  
11
ธงผา  กิจชูตระกูล
กรุงเทพมหานคร  
7
ธันยบูรณ์  กลั่นเกษร
กรุงเทพมหานคร  
17
ณวัฒน์  จิรฉัตรางกูร
กรุงเทพมหานคร  
13
โมไนย  มะเล็ง
กรุงเทพมหานคร  
15
อนินทัต  ริมทอง
กรุงเทพมหานคร  
6
นาวี  บุญเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร  
18
วโรตม์  กิ่งนวศักดิ์
กรุงเทพมหานคร  
16
สกล  แก้วสีทอง
กรุงเทพมหานคร  
   
0
สุราษฎร์ธานี
   
 
 
 
Remark :
9
ณัฐวุฒิ  อินทเสือ
สุราษฎร์ธานี  
4
ณรงค์ศักดิ์  มีแก้ว
สุราษฎร์ธานี  
8
สิทธิศักดิ์  สำลี
สุราษฎร์ธานี  
3
ปวริศร์  นามตาปี
สุราษฎร์ธานี  
2
อาทิตย์  พงษ์สมุทร
สุราษฎร์ธานี  
10
สหัสวรรษ  พวงทอง
สุราษฎร์ธานี  
11
สาริศ  ทับทิมทอง
สุราษฎร์ธานี  
7
ธัชชัย  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
สุราษฎร์ธานี  
1
ณัฐดนัย  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
สุราษฎร์ธานี  
6
กฤษฎา  ชูคง
สุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม