รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท M9
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ขอนแก่น
15
   
 
 
 
Remark :
99
ปรัชญาเมธี  ดวงตะวงษ์
ขอนแก่น  
5
ธนวรรธน์  วงศ์พรหมเมฆ
ขอนแก่น  
8
ภากร  พงษ์สมบัติ
ขอนแก่น  
51
ไตรวิช  สีสวยหูด
ขอนแก่น  
12
ติณณภัสร์  วราธิษณ์พงศ์
ขอนแก่น  
22
ก้องภพ  เนินลพ
ขอนแก่น  
7
พริษฐ์  พรรณโชคดี
ขอนแก่น  
88
ณัฐจักร์  สกลคู
ขอนแก่น  
1
ณภัทรขจร  วัตตธรรม
ขอนแก่น  
55
เคนโตะ  ไคนูมะ
ขอนแก่น  
   
0
สงขลา
   
 
 
 
Remark :
11
ภูวดล  บางพงค์
สงขลา  
2
ไชยวัฒน์  สังวาลย์
สงขลา  
13
อัษฎาวุฒิ  จันทร์พรหม
สงขลา  
3
ศุภกรณ์  สุขชาญ
สงขลา  
7
ธีรยุทธ  พรมเทพ
สงขลา  
16
อิทธิพัทธ์  เพ็งศรี
สงขลา  
15
ชัยมนตรี  รัตนสุข
สงขลา  
14
พันธการ  นนทพันธ์
สงขลา  
10
ทรงชัย  จันทรภาพ
สงขลา  
4
วุฒิสิทธิ์  เดิมประโคน
สงขลา  
12
ณัฎฑกิตติ์  นกแก้ว
สงขลา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม