รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
นครศรีธรรมราช
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
12
9
-
-
 
Remark :
5
พรไพลิน  หนูสีแก้ว
นครศรีธรรมราช
3
มัญฑิรา  แก้วมี
นครศรีธรรมราช
3
ภานุมาศ  พัทวี
นครศรีธรรมราช
1
ณัฐศิวณี  หงษ์มณี
นครศรีธรรมราช
4
วรกานต์  มูสิกะ
นครศรีธรรมราช
2
รถติการ์  ขำแสง
นครศรีธรรมราช
   
2
นครสวรรค์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
17
21
21
-
-
 
Remark :
4
สุพัตรา  รานอก
นครสวรรค์
3
วราภรณ์  เกษต้น
นครสวรรค์
6
ชิดชนก  จันทะคุณ
นครสวรรค์
5
ฐิตารีย์  วันคำ
นครสวรรค์
2
กมลลักษณ์  เฟื่องชีวิต
นครสวรรค์
1
กนกพร  อนันตทรัพย์
นครสวรรค์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม