รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
กำแพงเพชร
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
17
21
21
-
-
 
Remark :
6
มาริสา  เรือศรีจันทร์
กำแพงเพชร
5
ศิริกัญญา  หมื่นแสน
กำแพงเพชร
4
พรนภา  เอี่ยมเจริญ
กำแพงเพชร
3
เพ็ญยุพา  รอดทรัพย์
กำแพงเพชร
1
กัลยา  เอี่ยมเจริญ
กำแพงเพชร
2
ภัทรภร  มาชื่น
กำแพงเพชร
   
1
อุบลราชธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
18
9
-
-
 
Remark :
3
ขวัญฤทัย  ดอกเกษ
อุบลราชธานี
6
วรรณิดา  วิลานันท์
อุบลราชธานี
2
จินตนา  สุภาพ
อุบลราชธานี
1
ภัทรวรรณ  อ่อนคำ
อุบลราชธานี
5
พัชราณี  ดวงตา
อุบลราชธานี
4
ระพีภรณ์  มุกดาหาร
อุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม