รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ ไม่ระบุ คู่ที่ 33
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
เชียงใหม่
121
 
 
Remark :
3
ธนัช  เลาจาง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
2
จีระศักดิ์  ป่าเขียวขจี เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
18
ชนะลักษณ์  องุ่นทอง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
14
วินัย  จั๋นแก้ว เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
9
โชคชัย  เลาหมี่ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
12
ปฐวี  กระดังงาพยุง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
8
อดิศักดิ์  ตาใจคำ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
4
พณศักดิ์  แดนมะลิดอย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
5
วิชาญ  สุรานนท์นาคกุล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
1
ยศศักดิ์  สรานนท์นาคกุล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
16
ศักดิ์ชัย  พระแกะ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
13
สุรเดช  ถาวรนิติผลสิริ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
7
ก้องกิดากร  เรืองโรจนชัย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
15
ศราวุธ  แสงจันทร์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
17
สมพล  มาเยอะ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
120
มหาสารคาม
 
 
Remark :
15
วรวุฒ  ทองบรรหา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
สุภัชชา  นาคำมูล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
จักรพงศ์  นนลือชา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
กฤษฎา  โยธาภักดี มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
จิรายุทธ  ไชยสง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
สุวัสส์  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
ธีรภัทร  ก้อนทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
กิตติชัย  เสระพล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
สิทธิพร  นราศร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
3
พีรพัฒน์  ชูคันหอม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
อดิศักดิ์  เกตพลทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
11
จตุรงค์  หอมเชย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
กฤษดา  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ชวัชร์ชัย  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
จตุพร  หอมดวง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0