รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบแรก สาย Y คู่ที่ 20
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
38
 
 
Remark :
10
นิษฐ์ธิมา  นพธนาบูรณ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
8
ธัญนีย์  ศุภฉัตร์พรรัฐ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
14
มัลลิกา  พระสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
9
พรพิชชา  พัฒนะปิ่น กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
16
กชกมล  เจริญคุณากร กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
5
สุนิสา  นิยมสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
2
กานต์ธิดา  โอนต กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
17
ณัฏฐณิชา  ป้อมทอง กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
21
อักศภร  พรมนาทม กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
6
นพมาศ  กีรติธนชัยวงษ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
4
กิตติญาภร  อัศวภูมิ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
7
ญาณิดา  ศุภรัตน์วัฒนกุล กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
15
พัชราภา  ปาปุทา กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
13
พิยะดา  ตุเทพ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
1
ศลิษา  ไกรบุตร กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
39
น่าน
 
 
Remark :
17
ศรัญญา  สมใจ น่าน
น่าน
 
14
ณัฐณิชา  ยงรัตนกิจ น่าน
น่าน
 
12
ปรียานันทร์  ธัญญะ น่าน
น่าน
 
16
เพขรชรินทร์  คำพุฒ น่าน
น่าน
 
7
รมิดา  ล้อมน้ำ น่าน
น่าน
 
11
ศศิวรรณ  ไชยนันต๊ะ น่าน
น่าน
 
6
นิภาพร  อุทัยรักษ์ น่าน
น่าน
 
10
กุลพร  สีแก้ว น่าน
น่าน
 
9
จีรนันท์  เฟือยคำ น่าน
น่าน
 
4
กมลวรรณ  บุญส่ง น่าน
น่าน
 
5
ธัญลักษณ์  ชุมนัน น่าน
น่าน
 
13
ธนัชญา  ทะนันไชย น่าน
น่าน
 
2
ศุภานัน  จันทร์ทอง น่าน
น่าน
 
18
ธิญาดา  แก้วกันยา น่าน
น่าน
 
15
ปรางทิพย์  สมใจ น่าน
น่าน
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0