รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบแรก สาย B คู่ที่ 19
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
น่าน
79
 
 
Remark :
7
ธัญวิศิษฎ์  ธรรมยืนยง น่าน
น่าน
 
12
ธนดล  บุรี น่าน
น่าน
 
6
กิตติพัฒน์  ยอดรัก น่าน
น่าน
 
11
เจตนิพิฐ  จิโน น่าน
น่าน
 
1
พีรธัช  อินนะใจ น่าน
น่าน
 
10
กวีวัฒน์  สมบัติปัน น่าน
น่าน
 
19
กฤตภาส  ตาขัน น่าน
น่าน
 
2
กันตศักดิ์  รินแก้ว น่าน
น่าน
 
18
ธนภัทร  เป็งยศ น่าน
น่าน
 
9
วีรกร  วงศ์ษารัฐ น่าน
น่าน
 
3
ทินภัทร  วงค์กองแก้ว น่าน
น่าน
 
5
ธีรพงษ์  แก้วจำปา น่าน
น่าน
 
14
นาวี  คำอ้ายล้าน น่าน
น่าน
 
13
สิรวิชญ์  คำมอญ น่าน
น่าน
 
4
ภูมินทร์  ภูริจิตต์สิริ น่าน
น่าน
 
180
มหาสารคาม
 
 
Remark :
15
วรวุฒ  ทองบรรหา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
สุภัชชา  นาคำมูล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
จักรพงศ์  นนลือชา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
กฤษฎา  โยธาภักดี มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
จิรายุทธ  ไชยสง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
สุวัสส์  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
ธีรภัทร  ก้อนทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
กิตติชัย  เสระพล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
สิทธิพร  นราศร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
3
พีรพัฒน์  ชูคันหอม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
อดิศักดิ์  เกตพลทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
11
จตุรงค์  หอมเชย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
กฤษดา  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ชวัชร์ชัย  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
จตุพร  หอมดวง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0