รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง สาย สาย X รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ชลบุรี
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
16
รสสุคนธ์  สุทธิประภา
ชลบุรี  
9
มานิตา  บุญประเสริฐ
ชลบุรี  
1
มนสิชา  อยู่ชนะชล
ชลบุรี  
15
ธมลวรรณ  มั่นคง
ชลบุรี  
11
ตรีเนตร  จิรปิติสัจจะ
ชลบุรี  
4
สุวภัทร  ก้อนทอง
ชลบุรี  
2
พิมพ์มาดา  เมตตา
ชลบุรี  
3
ปริณดา  การะภาค
ชลบุรี  
7
วริดา  พันชนัง
ชลบุรี  
10
จันทรกานต์  พันชนัง
ชลบุรี  
6
ฐิติกานต์  เทพารักษ์
ชลบุรี  
8
ปริยกร  จอมจันทร์
ชลบุรี  
5
เกสรินทร์  คำพล
ชลบุรี  
14
อลิชา  มาตรรักชาติ
ชลบุรี  
13
ชลณิสา  พรมจันทร์
ชลบุรี  
17
ธมลวรรณ  จันสี
ชลบุรี  
18
ปพิชญา  โอบูเนเกะ
ชลบุรี  
1
นครนายก
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
1
-
-
-
 
Remark :
11
พัชราภา  กล้าปราบ
นครนายก  
1
วาสนา  แซ่ตัน
นครนายก  
4
วราภรณ์  ภูแสงทอง
นครนายก  
15
อาทิตยา  สำเภาทอง
นครนายก  
8
ธันยธรณ์  เจริญศิริ
นครนายก  
9
กนกพรรณ  พวงทอง
นครนายก  
7
อรุชา  โกมลวิทย์
นครนายก  
3
สุดารัตน์  หนูแก้ว
นครนายก  
12
มินตรา  อินเมฆ
นครนายก  
14
อภิษฏา  แก้วโต
นครนายก  
6
ศิริลักษณ์  นากวาง
นครนายก  
5
ทิพวรรณ  คงวิเชียร
นครนายก  
2
ศศิธร  อ้นเปรม
นครนายก  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม