รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ระยอง
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
15
กฤษณพงศ์  วิลัย
ระยอง  
31
พรหมธาดา  พรมประลาภ
ระยอง  
3
พงศกร  คำกลุ้ม
ระยอง  
22
วรโชติ  ทองลอย
ระยอง  
5
สิชานันท์  หงษ์ทอง
ระยอง  
10
ณัฐวุฒิ  แสงน้อย
ระยอง  
29
ไกรวิชญ์  พูนทรัพย์
ระยอง  
32
พชร  ประทุมวงษ์
ระยอง  
28
ปรเมษฐ์  แก้วลังกา
ระยอง  
21
ปิยากร  ไทยแย้ม
ระยอง  
17
พิเชษฐ  แย้มเฉลียว
ระยอง  
19
ธีรไนย  พลดาหาญ
ระยอง  
18
วิทวัส  โพธิ์สว่าง
ระยอง  
14
นราเทพ  อิงเอนุ
ระยอง  
12
พัสกร  กลมเกลี้ยง
ระยอง  
1
สระบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
7
นนทวัต  เพชรแก้ว
สระบุรี  
13
พรมประสิทธิ์  พันธิยา
สระบุรี  
8
ภานุพงษ์  ขยายงาม
สระบุรี  
5
กฤษณ  งามสอาด
สระบุรี  
6
นนทพันธ์  แก้วโท
สระบุรี  
9
เจษฎากร  จีนพานิช
สระบุรี  
16
สัณห์  มาตย์สร้อย
สระบุรี  
2
พิศุทธ์  เฟื่องวงษ์
สระบุรี  
12
สิทธิภาค  ประทุมวงศ์
สระบุรี  
17
ชานนท์  บัวเล็ก
สระบุรี  
3
ทิวทัศน์  ตั้งเตรียมใจ
สระบุรี  
15
เมฆินทร์  อานแก้ว
สระบุรี  
14
ณัฐวัฒน์  น้อยอินทร์
สระบุรี  
11
จิรวัฒน์  วัยลีย์
สระบุรี  
1
กิตติพัฒน์  วีระเดชะ
สระบุรี  
10
บูรพา  ชัยสิทธิ์
สระบุรี  
18
กิตติกวิน  ถองกระโทก
สระบุรี  
4
อังกินันท์  ไวอำภี
สระบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม