รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
เชียงใหม่
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
30
พิพัฒน์  กิจรุ่งเรืองกูล
เชียงใหม่  
10
นรเทพ  ถนอมบุญ
เชียงใหม่  
22
ปารมี  ธรรมนิตกิจ
เชียงใหม่  
5
ชาญเมธา  เขมกปสิทธิ
เชียงใหม่  
6
ธีรภัท  บังคมเดช
เชียงใหม่  
11
ปองพล  บุญเฉลย
เชียงใหม่  
9
ธีรภัทร  คำมา
เชียงใหม่  
32
ชุติมันต์  กันยะบุตร
เชียงใหม่  
23
ปองณภูม  ปริศนานันทกุล
เชียงใหม่  
4
บัญญวัต  วุฒิการณ์
เชียงใหม่  
1
ภควัต  กันทะโย
เชียงใหม่  
21
พีรวัส  ศรีสง่า
เชียงใหม่  
8
กิตติธัช  ปะมาละ
เชียงใหม่  
18
ภูบดี  เกษรเกศรา
เชียงใหม่  
14
กฤตภาส  ชินเชษฐ์
เชียงใหม่  
3
นราธิวาส
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
1
2
-
-
 
Remark :
19
ศักดิ์ติชัย  แก้วแมว
นราธิวาส  
5
นพดล  อ่อนชุลี
นราธิวาส  
3
อัลฟัน  สาแม
นราธิวาส  
11
มูฮัมมัดฮิลลมี  มากุมาแจ
นราธิวาส  
4
ซำซูดิง  เปาะมะ
นราธิวาส  
9
นัสรีย์  ดือราแม
นราธิวาส  
14
นิฮาเรส  กาเกาะ
นราธิวาส  
15
มะดาโอ๊ะ  สาและ
นราธิวาส  
13
ฮาฟีศีย์  ดอเลาะ
นราธิวาส  
17
นิอาบูอับดิลละห์  ตาเยะ
นราธิวาส  
10
มูหัมหมัดฟาอิศ  มะมิง
นราธิวาส  
8
อาฟิส  หะยีดาโอ๊ะ
นราธิวาส  
1
อัมรี  ลาเต๊ะ
นราธิวาส  
6
นาสรอน  สาและ
นราธิวาส  
2
อัฟซะ  ดือเระ
นราธิวาส  
16
อารีฟาน  สือรี
นราธิวาส  
12
พิเชฐ  ชัยมณี
นราธิวาส  
7
โละ  เจ๊ะแว
นราธิวาส  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม