รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง สาย สาย X รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
9
จิราภา  โพธิ์ผาง
กรุงเทพมหานคร  
2
จิรัสยา  ไทยสว่างศรี
กรุงเทพมหานคร  
5
นันทชพร  บานเย็นงาม
กรุงเทพมหานคร  
7
ภัสสร  กะแตเซ็ง
กรุงเทพมหานคร  
8
อุมากร  อ.ท.ชม
กรุงเทพมหานคร  
3
ปิยะมาศ  คำปัญโย
กรุงเทพมหานคร  
11
ธนสร  อยู่เย็น
กรุงเทพมหานคร  
13
มินตรา  ยะรังวงษ์
กรุงเทพมหานคร  
12
วีนัส  อัคคีสุวรรณ์
กรุงเทพมหานคร  
4
พัชรียา  แสงคร้าม
กรุงเทพมหานคร  
10
วรรณวณิช  เกียรติพัฒนาชัย
กรุงเทพมหานคร  
6
สมินตานัน  ประเสริฐสังข์
กรุงเทพมหานคร  
12
สระบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
7
5
-
-
 
Remark :
9
หยดน้ำ  ครูห้วย
สระบุรี  
6
มัลลิกา  อุทัตรา
สระบุรี  
1
ภัทรวดี  ศรีสด
สระบุรี  
7
อริศรา  ทองเอม
สระบุรี  
2
กนกพร  สารีสุข
สระบุรี  
3
ภัทรวิจิตรา  สงวนสิน
สระบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม