รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 370
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครศรีธรรมราช
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
BLUE
อรปรียา  กัลยา
นครศรีธรรมราช
BLUE
วันวิสาข์  อินทร์ดำ
นครศรีธรรมราช
BLUE
จิราภรณ์  สุรวาท
นครศรีธรรมราช
BLUE
ศศิพัฒน์  น้ำขาว
นครศรีธรรมราช
 
1
ระยอง
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
RED
วรรณกร  จันทนา
ระยอง
RED
นันทวัน  เขตสมุทร
ระยอง
RED
อัจจิมา  สิงห์มณี
ระยอง
RED
พิชามญชุ์  ชาวศรี
ระยอง
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค