รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 369
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
BLUE
รมิตา  เตรณานนท์
กรุงเทพมหานคร
BLUE
ธวัลรัตน์  กวีก้องเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
 
0
กาฬสินธุ์
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ทิพานัน  สิทธิชาดำ
กาฬสินธุ์
RED
คัชรินทร์  ไชยกุมาร
กาฬสินธุ์
RED
วิรมล  แดนตะโคตร
กาฬสินธุ์
RED
ปิยธิดา  ฐานะ
กาฬสินธุ์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค