รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 347
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
สหรัตน์  รุ่งเรือง
กาญจนบุรี
 
8
เชียงราย
 
 
R 1
Extra
Foult
8
-
-
 
Remark :
BLUE
เจษฎากรณ์  ศรีเลิศ
เชียงราย
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค