รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 158
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:40 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
พิจิตร
2
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
BLUE
ชินวัฒน์  นะราชา
พิจิตร
 
4
อุตรดิตถ์
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
RED
ณัฐวุฒิ  ธรรมใจ
อุตรดิตถ์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค