รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 111
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:55 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ปัตตานี
1
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
BLUE
แอนนีต้า  สอนกลั่น
ปัตตานี
 
0
ศรีสะเกษ
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ปิยธิดา  แก้วอาษา
ศรีสะเกษ
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค