หมากล้อม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 2
 รอบสาม
09:00
พัทลุง  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบสาม
09:00
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
นนทบุรี  vs  พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสาม
09:00
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบสาม
09:00
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
13:00
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
13:00
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
13:00
อุดรธานี  vs  นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสี่
13:00
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบสี่
13:00
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสี่
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสี่
13:00
นนทบุรี  vs  นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบสี่
13:00
พัทลุง  vs  ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม หมากล้อม  19 รายการ