ฮอกกี้
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
08:00
เพชรบูรณ์  vs  สระบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 33
 รอบแรก
10:00
ระยอง  vs  นราธิวาส
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 37
 รอบแรก
10:00
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 38
 รอบ 8 ทีม
11:00
สระบุรี  vs  อ่างทอง
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 34
 รอบแรก
11:30
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 39
 รอบ 8 ทีม
12:00
นราธิวาส  vs  ปัตตานี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 40
 รอบ 8 ทีม
13:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  น่าน
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 35
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  นครนายก
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 41
 รอบ 8 ทีม
14:00
ระยอง  vs  นครนายก
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 36
 รอบแรก
14:30
สุรินทร์  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ฮอกกี้  10 รายการ