หมากล้อม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครราชสีมา  vs  ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม หมากล้อม  9 รายการ