เอ็กซ์ตรีม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี) 
 รอบคัดเลือก
09:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) 
 รอบคัดเลือก
09:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) 
 รอบคัดเลือก
10.30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) 
 รอบคัดเลือก
10:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง) 
 รอบคัดเลือก
18:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง) 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย) 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
20:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
20:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
รวม เอ็กซ์ตรีม  10 รายการ